ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) ...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село Крстец, КО Крстец, Општина Прилеп. Планскиот опфат го опфаќа селото Крстец, на...

Известување до јавност за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Согласно член 3 точка 5 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните...

ЈАВНА ОБЈАВА за Jавна презентација на План за управување со животната средина и социјалните...

Јавната презентација на Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско езеро – Нови авантури, нови можности“, ќе се спроведе со излагање...

Одлука за избор на лица кои во Пописот 2021 година ќе бидат ангажирани во...

Одлуката за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе бидат ангажирани во својство...

Јавен повик за проектот „Гасификација на Прилеп

Општина Прилеп упатува Јавен повик до сите субјекти од областа на индустријата, комерцијалниот, јавниот и услужниот сектор, малите и средни претпријатија, да достават информации...

Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 6, блок 6.2, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот...

Прекинување на набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за...

Прекинување на набавка на систем за откривање на истекување на вода и опрема за мерење, ГИС софтвер за водоснабдување и канализација, вклучувајќи и видео надзор...

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 став 1 2 и 5 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,...

ЈАВЕН ОГЛАС за формирање на партиципативно тело

Врз основа на член 46 од Закон за урбанистичко планирање  (“Сл.весник на РСМ” бр.32/2020), Градоначалникот на Општина Прилеп објавува : ЈАВЕН ОГЛАС за  формирање на партиципативно...