ЛЕАП

Локален Еколошки Акционен План на Општина Прилеп, објавен во Декември 2003 година.

Можете да го симнете со клик овде.