Транспорт (Во и до општина)

Општина Прилеп со железничка линија и автобуски линии (од меѓуградската автобуска станица) е поврзана со Битола и Велес – Скопје. До околните населени места има организирано редовен автобуски или железнички сообрајќај. Општината авионски е поврзана преку меѓународните аеродроми во Скопје и Охрид. Во градот има организиран такси превоз.

Патна мрежа на Република Македонија

Железничка мрежа на Република Македонија