Да ги обновиме конаците во манастирскиот комплекс Трескавец во Прилеп