Акциони планови

Акциони планови кои се изработени од локалната самоуправа:

  • Локален акционен план за вработување – Општина Прилеп pdf
  • Акционен план за вработување на Ромите во општина Прилеп 2012-2015 pdf
  • Локален план за акција за правата на децата во Општина Прилеп pdf
  • Локална младинска стратегија на општина Прилеп – pdf