Набавка на хидраулична автоматска континуална преса

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса Референца за публикација: BIOREAL 1163/3 Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп има намера да додели Договор за набавка...

Записник од Комисијата за финансирање и буџет

Записник од Комисијата за финансирање и буџет за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2019 година, наменети за финансирање на програмски...

Известување

Организаторот на "Пиво фест",Баги коминикации Ги известува сите правни лица заинтерсирани за закуп на локација за промотивни или продажни активности за време на Фестивалот...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Архитектонско урбанистички проект (АУП) за ГП бр.1.1, по ДУП за УЕ 1 и 2, дел од...

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 став (1), (2) и (5) од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,...

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на организатор на „Фестивал на пивото-2019“

Врз основа на одредбите од чл.50 ст.1 т.4, т.8, т.14 и т.16 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), чл.14 ст.1 т.5...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА ОДНОСНО ФОРМИРАЊЕ НА НОВИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 1, ГП 2, ГП...

Интерен оглас

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16...

Корекција на јавна набавка

Корекција на тендерска документација за „Набавка на хидраулична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден материјал“ CORRIGENDUM No. 1 Application package for...

Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 3, блок 3.13, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат...