Одделение за локални патишта и улици

Формулари за електронско пополнување

  • Барање на согласност за прокоп на улица – ПРЕВЗЕМИ