Клима

Климата е еден од најзначајните фактори за развој на земјоделието и туризмот за едно подрачје. Климата во Општина Прилеп посебно е погодна за тутунот. Овде ќе најдете информации за климата во Општина Прилеп за климатските потенцијали за развој на туризмот и на земјоделието.