Дупка на патот

Шахта

Депонија

Дивоградба

Хаварисано возило

Оштетен сообраќаен знак

Дефект на осветлување

Барање за нова светилка