НАСТАНИ

Општина Прилеп доби Локален Младински Совет

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп број 5 од 27.05.2021) член 5 од Одлуката за...

ООУ „Кочо Рацин“ и СОУ “Ристе Ристески Ричко“ ги одбележаа своите...

Делегација од ООУ „Кочо Рацин“-Прилеп, претставници од училиштето како и од Општина Прилеп и Советот на Општина Прилеп и делегации од останатите училишта од...

ОГЛАСНА ТАБЛА

СООПШТЕНИЈА

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК