НАСТАНИ

Поддршка од Општина Прилеп за подобри услови во основните прилепски училишта

ООУ „Кире Гаврилоски – Прилеп“ за подобрување на условите за учебната 2022/2023г. го адаптираше и реконструираше кабинетот по природни науки. Училиштето планира во следниов...

Именуван нов директор на СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп

Средното општинско училиште „Орде Чопела“ во Прилеп доби нов директор. Станува збор за Тереза Златеска, веќе 15 години педагог во ова училипте, докажан професионалец во...

ОГЛАСНА ТАБЛА

СООПШТЕНИЈА

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК