НАСТАНИ

Работна средба за Локален акционен план за управување со отпад во...

На ден 04.04.2024 година во Општина Прилеп се оствари работна средба во врска со Локалниот Аквионен План за управување со отпад. На средбата учествуваа...

„Форум на заедниците“ во Општина Прилеп

Активноста „Форум на заедниците“ донесе значаен проект за децата - констатирано на последната форумска сесија во Општина Прилеп Општина Прилеп во рамките на проектот „Зајакнување...

ОГЛАСНА ТАБЛА

СООПШТЕНИЈА

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК