НАСТАНИ

Летен „Prilep OUTLET Weekend“

Во организација на Општина Прилеп и Прилепската чаршија, на 25ти и 26ти август, Прилеп се подготвува за летeн by Night „Prilep OUTLET Weekend“. Во него...

МЕЃУ ПРВИТЕ ОПШТИНИ ВО МАКЕДОНИЈА, ПРИЛЕП ЗАПОЧНУВА СО СЕЛEKТИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ...

Општина Прилеп, во соработка со Друштвото за управување со отпад „Нула отпад“ и ЈКП Комуналец, започнува со селектирање и собирање на ситен електричен и...

ОГЛАСНА ТАБЛА

СООПШТЕНИЈА

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК