Одделение за администрирање на приходи

Формулари за електронско пополнување

  • Евиденциски лист за правни лица – ПРЕВЗЕМИ
  • Барање за потврда за даночен обврзник – ПРЕВЗЕМИ