Соопштение ЈП и ЈА 7.4.1

БР._______________ од________________.2022 год. Прилеп Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање /надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Врз основа на член 50 од законот за локална самоупрва („Службен весник на РМ“ број 05/02) а согласно Правилникот за користење на финансиски средства...

ПОПИС 2021: ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

I. Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони...

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и Општина Прилеп, Оперативниот...

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Општина Прилеп, Оперативниот...

Решение за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

БР. 10-2339/4 од  07.09.2021 година Прилеп Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА...

Јавен повик за проектот „Гасификација на Прилеп

Општина Прилеп упатува Јавен повик до сите субјекти од областа на индустријата, комерцијалниот, јавниот и услужниот сектор, малите и средни претпријатија, да достават информации...

Повторна јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18),...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УП ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

Решение за одобрување проектна програма

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект за изградба на објекти со намена E1.13-сончеви...