Соопштенија

Решение за свикување на 2-ра седница на Совет на Општина Прилеп

СВИКУВАМ 2-РА СЕДНИЦА на Совет на Општина Прилеп на ден 31.10.2017 година (вторник) со почеток во 12 часот, со следниот предлог на: Д Н Е В Е Н    Р Е Д 1. Предлог-Решение за избор на Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.   ПРЕТСЕДАТЕЛ …

Прочитајте повеќе »

Решение за свикување на 1-ва конститутивна седница на Советот на Општина Прилеп

Врз основа на член 21 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 7 став 2  од Деловникот на Советот на Општина Приалеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” 11/2004 година), претседавачот на Советот на Општина Прилеп,  донесува:   Р   …

Прочитајте повеќе »