Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Ерековци – двор – водоводна мрежа одговара за употреба додека водата од мерно место л.в.с. Канатларци – бензиска – водоводна мрежа не одговара за употреба.

 

21.11.2023

Општина Прилеп