Известување за техничка исправност на вода за пиење

  Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Загорани – Ѕвездакоски – водоводна мрежа, л.в.с Веселчани – двор - водоводна...

Соопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект

Соопштение за јавен увид 56764 Анкетен лист за ЈУ 56764 UP von opfat 56764

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка 4.1.1

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 4.1.1

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка 5.4.9

Одлука за неспроведување на стратегиска 5.4.9

СООПШТЕНИЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ, ПОКАНА И АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

СООПШТЕНИЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ, ПОКАНА И АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 3, БЛОК 3.1, ОПШТИНА ПРИЛЕП Јавната презентација...

Известување за исправност на вода за пиење

Почитувани, Во прилог на оваа порака Ви испраќам прикачен документ од каде можете да го превземете Известувањето за техничка исправност на вода за пиење во...

За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното СООПШТЕНИЕ За спроведување на...

Соопштение за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар...

ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

58099 Анкетен лист за ЈУ 58099-soopstenie 58099-UP

ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

57257 Анкетен лист за ЈУ 57257-soopstenie 57257-UP