СРЕДБА СО УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ НА ТЕМА ЗАГАДУВАЊЕ

Почитувани сограѓани, На ден 11.09.2023 до Општина Прилеп се доставени 2 барања, едно од жители на Чачорица и едно од УЗ Сточен Пазар по што...

Известување за технички неисправна вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар –...

Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска - водоводна мрежа, л.в.с. Ерековци – двор – водоводна...

Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место с.Волково – крајпатна чешма Св.Спас – водоводна мрежа, манастир с.Прилепец - водоводна мрежа, локален водоснабдителен...

Известување за технички неисправна вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем  Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар –...

Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем  Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар –...

Трета фаза дезинсекција  со цел уништување на комарците

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека во текот на денешниот ден 07.08.2023, понеделник и  вторник 08.08.2023 год.  во периодот од 07 до 13 часот на територијата...

Соопштение за технички неисправна вода

 Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во л.в.с Ерековци (двор  водоводна мрежа), не смее да се користи за пиење и не одговара за употреба,...

Втора фаза дезинсекција со цел уништување на комарци

Од понеделник 17.07 до четврток 20.07.2023 во периодот од 22 до 05 часот на територијата на општина Прилеп екипа од Центарот за јавно здравје...

Известување за техничка исправност за вода за пиење

Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем  Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар –...