Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од населените места: Беловодица, с.Ореовец – јавна чешма сред село, Плетвар (јавна чешма), н.м Лениште, н.м Крстец...

Соопштение за делумна забрана за движење во шума

Со оглед на зголемената опасност од појава на шумски пожари на отворен простор се воведува Делумна забрана за движење во шума на територијата со која...

Соопштение за улично осветлување

Почитувани граѓани на општина Прилеп, Ве информираме дека поради светската енергетска криза со која што сите се соочуваме и енормно зголемените цени на електричната енергија,...

Соопштение за технички неисправна вода

Предмет: Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  с. Волково јавна чешма – водоводна мрежа, с. Прилепец јавна чешма – извор и...

Соопштение за боево гаѓање

На ден 16.06.2022 година, во времето од 10.00 – 14.00 часот, на стрелиштето „Леково” ќе се реализира боево гаѓање. За таа цел се забранува...

Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Алинци – Киро Петрески – водоводна мрежа и л.в.с. Лагово – Тоде...

Соопштение за исправност на водата

Предмет: Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од водоводната мрежа во населено место Ерековци (Кочоски Пецо) и Тројкрсти (Стојансоки Бале) е здравствено исправна...

Соопштение за технички неисправна вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа,  л.в.с. Плетвар –...

ЗАПИСНИК од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 5.04.2022 година во состав Ирена Стерјовска Локвенец-претседател, Александар Китаноски, Дарко...

Решение за свикување седница и Дневен ред

   ОПШТИНА ПРИЛЕП  - Локална самоуправа Број 09-1309/1 27.04.2022 година П р и л е п Врз основа на член 24 став 2 од Статутот на...