Уништувањето на јавното зеленило во градот е казниво по закон

СООПШТЕНИЕ   Локалната Самоуправа на Општина Прилеп апелира до сите граѓани да не вршат сечење, кршење на гранки и кастрење на липите кои се на јавна...

Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем  Ореовец – ј.ч сред село – водоводна мрежа , л.в.с Плетвар...

Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место регионален водоснабдителен систем Канатларци- бензиска -  водоводна мрежа и локален водоснабдителен систем  Ерековци –...

О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Прилеп согласно  член 107 став 13 а во врска со член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл. весник...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект согласно член 58 став(6) од...

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното СООПШТЕНИЕ За спроведување на...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект согласно член 58 став(6) од...

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното СООПШТЕНИЕ За спроведување на...

Известување за исправност на вода за пиење

  Предмет: Известување   Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место регионален водоснабдителен систем с.Чепигово – Петре Дебрешлиевски – водоводна мрежа и локален водоснабдителен систем...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола   Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување   Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Загорани – Ѕвездакоски – водоводна мрежа и л.в.с.Веселчани – двор –...

Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци - бензиска - водоводна мрежа, л.в.с Ерековци - Кочоски Пецо...