Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место с. Волково – крајпатна чешма Св.Спас – водоводна мрежан не смее да се користи за...

Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензинска - водоводна мрежа, л.в.с Ерековци – двор – водоводна мрежа...

Известување за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа не одговара за употреба. Општина Прилеп 23.05.2023...

Прва фаза на ларвицидна дезинсекција

Им се соопштува на граѓаните на Општина Прилеп дека на ден 22 и 23.05.2023 година (понеделник и вторник), во периодот од 07:00 до 13:00...

Известување за техничка исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Веселчани – двор – водоводна мрежа, л.в.с. Загорани – Ѕвездакоски – водоводна мрежа...

Соопштение за техничка исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во л.в.с Лагово – Петрески Тоде не одговара за употреба. Општина Прилеп

Соопштение за техничка исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во л.в.с Канатларци – бензинска водоводна мрежа, л.в.с Ерековци двор - водоводна мрежа и л.в.с Тројкрсти двор...

Во четврток боеви гаѓања на стрелиштето „Леково“

Во рамките на планските активности на Министерството за одбрана, во четврток  6-ти април 2023 година, во периодот од 10:00 часот до 14:00 часот, на гарнизонското...

Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа и с.Лениште –...

О Д Л У К А за организирaње јавна трибина

Врз основа на член 30 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”5/2002) и член 91 од Статутот на Oпштина Прилеп (’’Службен гласник...