Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување

 

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа  и л.в.с Алинци – двор – водоводна мрежа не одговара за употреба.

 

01.12.2023

Општина Прилеп