Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување

 

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа  и л.в.с Ерековци – Кочоски Пецо – водоводна мрежа одговара за употреба.

 

26.12.2023

Општина Прилеп