Видео: Доделување награди 3ти Ноември свечена седница Општина Прилеп 2018