Соопштение за техничка исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во л.в.с Канатларци – бензинска водоводна мрежа, л.в.с Ерековци двор – водоводна мрежа и л.в.с Тројкрсти двор – водоводна мрежа одговара за употреба.

Општина Прилеп