Соопштение за боево гаѓање

На ден 16.06.2022 година, во времето од 10.00 – 14.00 часот, на стрелиштето „Леково” ќе се реализира боево гаѓање. За таа цел се забранува секакво движење на лица и стока во реонот на стрелиштето, како не би дошло до несакани последици.
Се предупредуваат сите лица кои по завршувањето на гаѓањето во реонот на стрелиштето најдат неексплодирани зрна односно проектили, да не ги фаќаат а за тоа да ги известат органите на МВР и командата на гарнизонот Прилеп.

Со почит
Општина Прилеп