Известување за техничка исправност на водата 19.10.2023

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Ерековци – двор – водоводна мрежа не одговара за употреба.

19.10.2023

Општина Прилеп