Известување за техничка исправност на вода за пиење во населени места во Општина Прилеп од 31.10.2023 година

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа и л.в.с. Ерековци – двор – водоводна мрежа одговара за употреба додека водата од мерно место л.в.с. Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа  не одговара за употреба.

 

31.10.2023

Општина Прилеп