Известување за исправност на вода за пиење Плетвар

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар – јавна чешма – водоводна мрежа и Плетвар – крајпатна чешма Че – водоводна мрежа не одговара за употреба додека водата од мерно место л.в.с. Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа одговара за употреба.

 

Општина Прилеп