Известување за исправност на вода за пиење Канатларци

 

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа, л.в.с. Ерековци – двор – водоводна мрежа одговара за употреба и л.в.с. Тројкрсти – двор – водоводна мрежа (одговара за употреба).

 

Општина Прилеп