Известување – за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното месталокален водовод во с. Лагово – Петрески Тоде не е здравстено исправна и не смее да се користи за пиење без претходно вриење од 10 минути.

Исто така водата од мерно место, локален водовод во с. Алинци – Петрески Киро не е здравстено исправна и не смее да се користи за пиење без претходно вриење од 10 минути.