Асфалтирана улицата „Вера Циривири“

После долги години, улицата „Вера Циривири“ доби нов асфалтен слој.
Откако беше извршено гребење и порамнување, на улицата беше
поставено ново платно, односно нов асфалт.

„Се работи за замена на платното во должина од 320 метра и вкупна
површина од околу 1.900 квадрати, така што овој дел од улицата ‘Вера
Циривири’ па до надвозникот кај обиколницата, е во одлична состојба и
граѓаните ќе можат да користат една добра сообраќајница. Ние како
надзор го имаме предвид сето ова и ги контролираме сите дејствија кои
се одвиваат, како количински, така и квалитетот на работите“, изјави
Благоја Богоески, надзор над градежните активности.
Истовремено, паралелно се врши асфалтирање на повеќе улици во
градот, меѓу кои и на улиците „Петта Прилепска бригада“,
„11.Октомври“ и „Трајко Тарцан“.