Именувани нови в.д. директори на едно средно и три основни училишта во Прилеп

Градоначалникот на Општина Прилеп, Илија Јованоски, според Законот за основно и средно образование денеска на 06.11.2017 година именува в.д. директори на СОУ гимназија „Мирче Ацев“ и на три основни училишта : ООУ „Блаже Конески“, ООУ „Рампо Левката“ и ООУ „Кирил и Методиј“ во н.м. Канатларци.

За в.д. директор на гимназијата „Мирче Ацев“ е именуван Димче Настоски, кој го замени Кире Николоски, кој пак си поднесе лична оставка и беше разрешен на 18.10.2017 година од претходниот градоначалник Марјан Ристески.

На ООУ „Рампо Левката“ денеска за нов в.д. директор е поставена Благица Каракашоска, која ќе ја замени досегашната директорка Катерина Чавлеска Трпкоска која си поднесе лична оставка и беше разрешена на 19.10.2017 година од претходниот градоначалник Марјан Ристески.

На ООУ „Блаже Конески“ нов в.д. директор е Весна Мојсоска, која доаѓа на местото на Марија Дулеска чиј мандат заврши на 02.11.2017 година.

Во ООУ „Кирил и Методиј“ во н.м. Канатларци за в.д. директор е именуван Бајрам Јусуфоски. Претходно директор во ова училиште беше Влатко Кузманоски на кого мандатот му заврши на 02.11.2017 година.

Видете и...

Градоначалникот Јованоски на сите православни христијани им го честита празникот Богојавление – Водици

Со желби за многу здравје, љубов и среќа, градоначалникот на општина Прилеп, Илија Јованоски, на …