Записник од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 16.04.2021 година во состав Александар Китаноски-претседател, Елизабета Сурлаџија, Јулијана Цековска, Тони Камчески и Ирена Стерјоска Локвенец на која седница ги разгледа барањата за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2021 година, наменети за финансирање на Здруженија на граѓани и фондации како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2021 и по истите одлучи :

Р.б. Име на организација Износ
1. Здружение на Градска организација на ГЛУВИ И НАГЛУВИ Прилеп 40.000,00 ден
2. Здружение на слепи лица на град ПРИЛЕП Прилеп 40.000,00 ден
3. Детска амбасада за  СИТЕ ДЕЦА ВО СВЕТОТ Прилеп 50.000,00 ден
4. Здружение на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ ОБВРЗНИЦИ-УЧЕСНИЦИ ВО НАСТАНИТЕ 2001-2002 Прилеп 50.000,00 ден
5. Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК Прилеп 20.000,00 ден
6. Здружение за хуманитарна и социјална акција – ПРЕРОДБА Прилеп 20.000,00 ден
7. Здружение Асоцијација за неформална едукација на Роми РОМСКА СОЛЗА Прилеп 70.000,00 ден
8. Здружение на граѓани МАЈКА -ТРАДИЦИЈА Прилеп 20.000,00 ден
9. Здружение ИНИЦИЈАТИВЕН ГЛАС Прилеп 60.000,00 ден
10. Здужение ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ФЕНИКС Прилеп 20.000,00 ден
11. Здружение ФОРУМ ЗА АВАНГАРДНА КРЕАТИВНОСТ -Прилеп 30.000,00ден
12. Здружение за мултикултурна афирмација и едукација на жените и младите во руралните средини СЕКОГАШ СОЖИВОТ с.Канатларци-Прилеп 15.000,00 ден
13. Здружение на љубители на ридско планински активности рокенрол и добра чашка ВЕЛОСИПЕД-2015 Прилеп 20.000,00 ден
14. Планинарско спортско здружение КОЗЈАК Прилеп 20.000,00 ден
15. Здружение за Перспективна Интеграција и Развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ Прилеп 100.000,00 ден
16. Здружение КЛУБ НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ Прилеп 30.000,00 ден
17. Радио клуб НИКОЛА ТЕСЛА Прилеп 15.000,00 ден
18. Младинска организација – Здружение за општествена акција, едукација и превентива ЕАСП 30.000,00 ден
19. Културно уметничко друштво МИРЧЕ АЦЕВ Прилеп 30.000,00 ден
20. Здружение на ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕРИ Прилеп 20.000,00 ден
21. Боксерски клуб АС Прилеп 30.000,00 ден
22. Здружение за едукација и портал за современи изведувачки уметности КИРЕ МИЛАДИНОСКИ ТАНЦ СТУДИО ЗОДИЈАК Прилеп 15.000,00 ден
23. Спелеолошки КЛУБ ЗЛАТОВРВ Прилеп 30.000,00 ден
24. Здружение на љубители на спортски танци -Танцов спортски клуб ТЕМПО Прилеп 15.000,00 ден
25. Шаховски клуб ПРИЛЕП Прилеп 120.000,00 ден
26. Пчеларско здружение БРАТСТВО Прилеп 10.000,00 ден
27. Пинг-понгарски клуб МЛАДОСТ 96 Прилеп 30.000,00 ден
28. Здружение Џудо клуб СЕИШИН Прилеп 40.000,00 ден
29. Здружение-Планинарски, аеробиг и боди билдинг клуб КАРТУШ Прилеп 30.000,00 ден
30. Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност-ПОЛИОСПОРТ Прилеп 20.000,00 ден
31. Воздухопловен Спортски Клуб ФИЛ ФЕНИКС Прилеп 20.000,00 ден
32. Спортско риболовен клуб МАМЕЦ Прилеп 20.000,00 ден
33. Центар за визуелна уметност ВИЗАНТ Прилеп 20.000,00 ден
34. Клуб за гимнастички спортови ПАРТИЗАН Соколи Прилеп 30.000,00 ден
35. Здружение за развој и афирмација на џудо спортот- ЏУДО КЛУБ МАСТЕР Прилеп 20.000,00 ден
36. Здружение ПРО БОКС МАКЕДОНИЈА Прилеп 20.000,00 ден
37 Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ГОЛЕМО КОЊАРИ с.Големо Коњари, Прилеп 30.000,00 ден
38. Форум за истражување на безбедносни политики SECURITAS 20.000,00 ден
39. Тениски клуб ПРИЛЕП, Прилеп 15.000,00 ден
40. Клуб за боречки спортови и рекреација 7-МИ МАЈ Прилеп 50.000,00 ден
41. Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ТРИЗЛА 2008 Прилеп 15.000,00 ден
42. Женски одбојкарски клуб 11-ТИ ОКТОМВРИ Прилеп 30.000,00 ден
43. Фудбалски клуб ГАЛИЧАНИ с.Галичани 15.000,00 ден
44. Фудбалски клуб МЛЕКАР с.Мало Коњари Прилеп 15.000,00 ден
45. Фудбалски клуб ДИНАМО Мажучиште Прилеп 30.000,00 ден
46. Здружение Фудбалски Клуб Јунајтед – Прилеп 15.000,00 ден
47. Џудо клуб ПРОЛЕТЕР Прилеп 100.000,00 ден
48. Клуб за спорт и шах на слепи и слабовидни лица АЛЕКСАНДАР ТОДОРОСКИ Прилеп 20.000,00 ден
49. Фудбалски клуб КЛЕПАЧ с.Клепач 15.000,00 ден
50. Здружение кошаркарски клуб Мега Баскет – Прилеп 150.000,00 ден
51. Фудбалски клуб ТОПОЛЧАНИ с.Топлочани 15.000,00 ден
52. Риболовно здружение Силурус Гланис – Прилеп 15.000,00 ден
53. ВЕЛОСИПЕДСКИ КЛУБ ИЛИНДЕН 2007 Прилеп 40.000,00 ден
54. Светлина Плус Прилеп 15.000,00 ден
55. Светлина 2017 15.000,00 ден
56. Здружение Tениски клуб ВИНЕР-ПРО Прилеп 60.000,00 ден
57. Здружение на граѓани – Театарска работилница – Прилеп 25.000,00 ден
58. Асоцијација за деца и младинци со посебни потреби „Ластовица“ 40.000,00 ден
59. РК Макалоски 70.000,00 ден
60. Спортско рекреативен и карате клуб Бонсаи Прилеп 100.000,00 ден
61. Стрелачки клуб „Херој Прилеп“ 50.000,00 ден
62. Нов Мост – Прилеп 70.000,00 ден
63. Стрелачки клуб МЕТА 10 Прилеп 10.000,00 ден
64. Здружение на граѓани ФК Прилеп Сити 15.000,00 ден
65. Фудбалски клуб Чепигово 15.000,00 ден
66. Клуб за екстремни спортови Скај Рајдерс 200.000,00 ден
67. Одбојкарски клуб 11-ти Октомври 2008 20.000,00 ден
68. Здружение ориентационен клуб Златоврв Прилеп 20.000,00 ден
69. Сојуз на спорт и рекреација на инвалиди Прилеп 10.000,00 ден
70. Мал Театар Прилеп 50.000,00 ден
71. Здружение на граѓани ПОБЕДА ДЕЛФИН Прилеп(Пливачки Клуб) 20.000.00 ден
72. Здружение параглајдинг клуб СКАЈ НО ЛИМИТ 30.000,00 ден
73. Женски фудбалски клуб ЖФК Прилеп Деспина 150.000,00 ден
74. Фудбалски Клуб Перак-Прилеп 15.000,00 ден
75. Здружение Фитнес денс клуб Актив Зон 20.000,00 ден
76. Здружение за спорт и рибилов – Сомче Прилеп 30.000,00 ден
77. Здружение џудо клуб САНКАКУ – Прилеп 20.000,00 ден
78. Здружение спортско друштво клуб за гимнастика АВАНТГАРД Прилеп 20.000,00 ден
79. Карате Клуб СПОРТ 94 Прилеп 30.000.00 ден
80. Параглајдинг Клуб – Делта Прилеп 50.000,00 ден
81. Ромски Корен Прилеп 40.000,00 ден
82. Фото Кино Клуб Прилеп 30.000,00 ден
83. Наша Сцена Прилеп 60.000,00 ден
84. Друштво за заштита и одгледување птици „Кардинал“ Прилеп 15.000,00 ден
85. Здружение за унапредување на велосипедизмот „Велоче Бајк“ 20.000,00 ден
86. Едукативен Центар Идеја 20.000,00 ден
87. Клуб – Советувалиште на лекувани алкохоличари „Прим. Др. Методија Николоски Мец“ 50.000,00 ден
88. Здружение на спортски ветерани Прилеп – Прилеп 20.000,00 ден
89. Либертас ет респонсибилитас 10.000,00 ден
90. ФК Мажучиште 15.000,00 ден
91. ФК Победа 1.500.000,00 ден
92. Друштво за ликовни уметници 20.000,00 ден
93. Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т 10.000,00 ден
94. Здружение доброволно противпожарно друштво-ДЕРВЕН 20.000,00 ден
95. Здружение меанџии Прилеп 20.000,00 ден
96. Планинарски спортски клуб Златоврв 30.000,00 ден
97. Фудбалска Академија Евро Гол 10.000,00 ден
98. Здружение Конвивум Слоу Фуд Прилеп 10.000,00 ден
99. Пингпонгарски клуб Младост Прилеп 30.000,00 ден
100. Ракометен Клуб Прилеп 600.000,00 ден
101. Група од граѓански здруженија Прилеп / Дишам Слободно, Астма и Хобс, Здружение за ревматски артритис, Псоријаза 20.000,00 ден
102. Фудбалски Клуб Напредок Крушеани 30.000,00 ден
103. Здружение за едукација, развој и хуманитарни активности ЛОТ 2019 50.000,00 ден
104. Здружение Мултимедија Прес Прилеп 40.000,00 ден
105. Тениски Клуб ТОП СПИН Прилеп 20.000,00 ден
106. Здружение на Модерни Танци New Generation 10.000,00 ден
107. Здржение за заштита и спасување СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЗЛАТОВРВ Прилеп 60.000,00 ден
108. Здружение навивачка група МАЈМУНИ Прилеп 15.000,00 ден
109. Здружение Рурален земјоделски центар Прилеп 20.000,00 ден
110. Здружение Мултимедија Прилеп 10.000,00 ден
111. Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка АГТИС 20.000,00 ден
112. Здружение за развој на наука и култура Кампинг Ливинг Адвентур 25.000,00 ден
113. Здружение Надеж за сите Прилеп 15.000,00 ден
114. Фудбалски Клуб Кадино Село Прилеп 15.000,00 ден
115. Здружение за планински активности за афирмација на жената во спортот ПЕЛАГОНА ПРВА Прилеп 20.000,00 ден
116. Здружение Орион Глобал Прилеп 10.000,00 ден
117. Здружение за групни фитнес активности, аеробик и пилатес АНА МИА ФИТ Прилеп 10.000,00 ден
118. Здружение на навивачи и љубители на спорт Маркови внуци Прилеп 15.000,00 ден
119. Здружение Атлетски клуб АК Стеваноски Прилеп 30.000,00 ден
120. Здружение ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија Прилеп 20.000,00 ден
121. Младински Совет Прилеп 10.000,00 ден
122. Здружение Балада Арт Продукција Прилеп 40.000,00 ден
123. Здружение атлетско рекреативен клуб АРК ЛОТУС Прилеп 15.000,00 ден
124. Здружение Кик Бокс РОНИН Прилеп 20.000,00 ден

Записникот од страна на Комисијата за финансирање и буџет беше усвоен со 5 гласови ЗА, едногласно на 16.04.2021 година.

Комисијата предлага, Градоначалникот на Општина Прилеп , со свое решение да ја изврши претходната одлука.

Бр.09-950/1
16.04.2021 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
На Комисија за финансирање и буџет
Александар Китаноски