Влатко Кузманоски е нов директор во ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“

Наставникот по одделенска настава Влатко Кузманоски е новиот директор на основното училиште „Кире Гаврилоски-Јане“, кој што доаѓа на местото на досегашната директорка Кети Стевананџија.