Соопштение за технички неисправна вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Загорани – Ѕвездакоски – водоводна мрежа, л.в.с. Веселчани – Мојсоска Ѕ. – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар – јавна чешма – водоводна мрежа, Плетвар – крајпатна чешма Че – водоводна мрежа, л.в.с. Беловодица – јавна чешма – водоводна мрежа, населено место Лениште – јавна чешма сред село – водоводна мрежа и водата од мерно место с.Крстец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа не одговара за употреба.

Исто така водата од л.в.с. Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа  одговара за употреба.