Соопштение за технички неисправна вода

 Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во л.в.с Ерековци (двор  водоводна мрежа), не смее да се користи за пиење и не одговара за употреба, а водата во л.в.с Канатларци (бензинска водоводна мрежа) одговара за употреба.