Соопштение за технички неисправна вода

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  с. Волково јавна чешма – водоводна мрежа, с. Прилепец јавна чешма – извор и с. Волково – крајпатна чешма Св.Спас – водоводна мрежа не одговара за употреба.

Општина Прилеп