Соопштение за техничка исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во н.м Алинци (двор – водоводна мрежа) не одговара за употреба и не смее да се користи за пиење.

Водата од водоводната мрежа во н.м Лагово (Петрески Тоде) одговара за употреба.