Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа,  л.в.с. Плетвар – јавна чешма – водоводна мрежа,  Плетвар – крајпатна чешма Че – водоводна мрежал.в.с. Беловодица – двор – водоводна мрежа, с. Лениште – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа и л.в.с Алинци – двор – водоводна мрежа  не одговара за употреба.

 Исто така Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  локален водоснабдителен систем Загорани – Ѕвездакоски – водоводна мрежа и  л.в.с. Веселчани – двор – водоводна мрежа одговара за употреба.

Општина Прилеп