Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Алинци – Киро Петрески – водоводна мрежа и л.в.с. Лагово – Тоде Петрески – водоводна мрежа не одговара за употреба. Исто така водата од место локален водоснабдителен систем Веселчани – Мојсоска Ѕ. – водоводна мрежа и л.в.с. Загорани – Ѕвездакоски  – водоводна мрежа одговара за употреба.