Соопштение за боево гаѓање

На ден 03.05.2022 година, во времето од 08.30 – 15.30 часот, на стрелиштето „Леково” ќе се реализира боево гаѓање. За таа цел се забранува секакво движење на лица и стока во реонот на стрелиштето. Се предупредуваат сите лица кои по завршувањето на гаѓањето во реонот на стрелиштето најдат неексплодирани зрна односно проектили, да не ги фаќаат а за тоа да ги известат органите на МВР и командата на гарнизонот Прилеп.
Министерство за Одбрана – Армија на Република Македонија ВП 7925/40 – Прилеп.