РЕШЕНИЕ за избор на членови на Локално собрание на млади на Општина Прилеп

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп број 5 од 27.05.2021) член 5 од Одлуката за формирање на Локален младински совет, а во врска со член 17 од Законот за младинско учество и младински политики (“Службен весник на Република   Северна Македонија“ бр.10/20), Иницијативниот одбор го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

За избор на членови на Локалното собрание на млади на Општина Прилеп

 

 

 1. Се формира Локалното собрание на млади на Општина Прилеп. За членови на Локалното собрание на млади се избрани:

 

 • Стефани Мажучанец – делегат (Младински совет – Прилеп)
 • Марија Димитриоска – заменик делегат (Младински совет – Прилеп)
 • Марко Милошески – делегат (УМС ВМРО-ДПМНЕ – Прилеп)
 • Кристијан Трајковски – заменик делегат (УМС ВМРО-ДПМНЕ – Прилеп)
 • Елена Николоска – делегат (Детска амбасада за сите деца во светот)
 • Барбара Мицеска – заменик делегат (Детска амбасада за сите деца во светот)
 • Џанер Фејзоски – делегат (Рома перспектив – Прилеп)
 • Самира Реџепоска – заменик делегат (Рома перспектив – Прилеп)
 • Стефани Милошеска – делегат (Нова Либерална партија – Прилеп)
 • Александар Милески – заменик делегат (Нова Либерална партија – Прилеп)
 • Бојан Гиноски – делегат (Црвена младина – Прилеп)
 • Давид Марковски – заменик делегат (Црвена младина – Прилеп)
 • Елена Крстеска – делегат (Јасна иднина – Прилеп)
 • Максимилијан Ѓорчески – заменик делегат (Јасна иднина- Прилеп)
 • Александра Стојаноска – делегат (Извиднички одред  Феникс – Прилеп)
 • Филип Стојаноски – заменик делегат (Извиднички одред  Феникс – Прилеп)

 

 1. Надлежности на Локалното собрание на млади се:

– Да работат на спроведување на активностите.

– Да учествуваат во подготовка на документи.

– Да изберат членови на Локалниот младински совет.

 

 1. Членовите на Локалното собрание на млади се должни да ги почитуваат Законот за младинско учество и младински политики (“Службен Весник на РСМ” бр.10/20) и Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп број 5 од 27.05.2021).

 

 

 1. Ова решение влегува на сила со денот на неговото донесување.

Правна поука: Против ова решение незадоволната страна нема право на жалба.

Иницијативен одбор:

 1. Елена Николоска          ___________________________
 2. Марио Велковски ___________________________
 3. Александра Стојаноска ___________________________
 4. Стефани Мажучанец ____________________________
 5. Филип Стојаноски ____________________________

Прилеп, 01.03.2023г

РЕШЕНИЕ за избор на членови на Локално собрание на млади на Општина Прилеп