Отворен ден за средба со граѓаните на градоначалникот

 

Секој четврток од 13 часот до 16 часот во просториите на Општина Прилеп градочалникот Борче Јовчески ќе остварува средба со граѓаните за решавање на тековните проблеми.