Оглас за одобрување на возни редови за меѓуопштински линии помеѓу Општина Прилеп и Општина Долнени

Документот можете да во превземете на следниот линк.