Неисправна вода за пиење во две населени места во прилепско

Не е исправна водата за пиење од чешмите во населените места Плетвар и
старо Лагово. Водата од овие чешми според Центарот за јавно здравје не смее
да се користи за пиење, без да се преврие најмалку 10 минути.

Центарот за јавно здравје – Прилеп врши редовни анализи на исправноста и квалитетот на водата за пиење од јавните чешми во населените места, каде што нема водоводи кои што се вклучени во водоводната мрежа со која стопанисува ЈКП „Водовод и канализација“.