Известување за техничка исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Веселчани – двор – водоводна мрежа, л.в.с. Загорани – Ѕвездакоски – водоводна мрежа и ПИ Витаминка – менза кекси – водоводна мрежа одговара за употреба.

Додека водата од мерно место локален водоснабдителен систем Алинци – двор – водоводна мрежа не одговара за употреба..

 

Општина Прилеп
05.05.2023