Известување за (не)исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место  с.Плетвар – чешма во црква – водоводна мрежа, Слива – крајпарна чешма – водоводна мрежа и с. Манастир – манастир Св.Никола – водоводна мрежа не одговара за употреба.

28.09.2023

Општина Прилеп