Известување за исправност на водата за пиење

Известување за исправност на водата за пиење

 

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа, регионален водоснабдителен систем Чепигово – Петре Дебрешлиоски – водоводна мрежа и л.в.с. Ерековци – Пецо Кочоски – водоводна мрежа  одговара за употреба.

Општина Прилеп

29.04.2022