Известување – за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерно место Плетвар- крајпатна Че,  не е здравствено исправна и не смее да се користи.

 Водата од мерно место, локален водовод во с.Ореовец – јавна чешма сред село, има зголемена матнотија и треба да се изврши повторна анализа.

Во мерно место, локален водовод во с. Беловодица – јавна чешма водата  не е здравствено исправна и не смее да се користи за пиење без претходно вриење од 10 минути.