Известување – за исправност на вода за пиење

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерните месталокален водовод во с. Канатларци – бензинска, Локален водовод во с. Ерековци – Кочоски Пецо и локален водовод во с. Тројкрсти – Стојаноски Бале е здравствено исправна и  одговара за употреба.