ГРАЃАНИТЕ НА ТРЕТАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА НА ЗАЕДНИЦАТА ИЗДВОИЈА ТРИ ПРОРИТЕТНИ КОНЦЕПТИ ЗА МОЖНИ ПРОЕКТИ ВО ПРИЛЕП

На третата сесија на “Форумот во заедницата“ во Прилеп ,во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза 2“, учесниците има можност да се запознаат и да дискутираат за предлог проектите за приоритетните проблеми кои беа разгледувани на претходните форумски сесии, поврзани со избраната област. Пред  граѓаните беа презентирани трите издвоени предлог- проекти од заедницата,  реална потреба за заедницата и со реална финансиска конструкција: предлог проект „Изградба на Инклузивно детско игралиште, предлог-проектот за обезбедување на лифтови/дигалки за лица со ограничено движење во СОЕПТУ „Кузман Јосифоски – Питу„ и СОУ “Ѓорче Петров“ и предлог проект  за “Уредување на двор и воведување на спортски реквизити и содржини во градинки.„

Приоритетниот проект/и од најголем интерес за локалната заедница ќе треба биде реализиран/и во наредните шест до девет месеци, со финансиска поддршка од програмата „Зајакнување на општинските совети – фаза 2“ и Општина Прилеп.

Крајниот рок за завршување  на проектот  е декември 2023 година, до кога ќе треба да има и конкретна реализација на предложеното решени од страна на граѓаните.

Програмата „Зајакнување на општинските совети – фаза 2“ ја финансираат Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, а ја кофинансира и спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со национални и локални партнери.