Годишни сметки за сите основни училишта во Општина Прилеп

785-19 Kliment Godisna za 2018

785-23 Kliment Godisna za 2018

785-38 Kliment Godisna za 2018

787 Blaze Godisna za 2018 787

KlimentGodisna za 2018 787

Krume Godisna za 2018 787

Rampo Godisna za 2018 787

Sraso Godisna za 2018

903 Blaze Godisna smetka za 2018

903 Rampo Godisna za 2018

903Kliment Godisna za 2018

Krume Godisna 903

903 Straso Godisna za 2018

787 Kiril i Metodij Godisna za 2018

903 Kiril Godisna za 2018 903

Ocka Godisna smetka za 2018

787 Ocka Godisna za 2018

787 Goce Godisna za 2018

903 Goce Godisna 2018

785-13 Kiril Godisna smetka za 2018

903 Dobre Godisna za 2018

787 Dobre Godisna za 2018

785-58 Goce Godisna smetka 2018

785-43 Goce Godisna smetka 2018

785-39 Goce Godisna smetka za 2018

785-29 Dobre Godisna smetka za 2018

785-28 Kiril Godisna smetka za 2018

785-24 Goce Godisna smetka za 2018

785-17 Ocka Godisna za 2018

787- Kire Godisna smetka za 2018

903 Kire Godisna smetka za 2018