Едукација за културно однесување на учениците во основните училишта во Прилеп

Комисијата за еднакви можности реализира активност на тема:Едукација за културно однесување во ОУ од нашиот град.Целта е подигнување на свеста за примерно однесување на учениците и зголемување на квалитетот на образовниот процес.Голема благодарност до нашите говорници:
– Психолог Ана Талеска
-Специјален едукатор рехабилитатор Кристина Темелкоска
-Специјален едукатор рехабилатор Елена Крстеска