Чеклиста за импакт врз животната средина за поставување на Ковид центарот во општина Прилеп

Документот можете да го превземете на следниот линк.

Документот е на Англиски јазик.